ســـناریــــوی زنـــــدگـــــی

راز ها واحساسات نگفته

طوفان غم

 

زندگی درقلب من طوفان غم دارد ولی

خنده بر لب می زنم تاکس نداند رازمن

درسراشیبی که نامش زندگیست

باهمه افتادگی ها می روم

می روم شاید که دردشتی بزرگ

بازیابم آنچه راگم کرده ام

 


حرف دل ۱- احساس دل بالاتر ازمنطق عقل هس!

 

حرف دل ۲- نه اینکه دردی نیس...گلویی نمانده برای فریاد!!!

 

حرف دل ۳- به احتمال زیاداین آخرین پست امسال هست.پس عید همگی مبارک

 

حرف دل ۴- روزهای آخرسال همیشه برام دلگیربوده وامسال دلگیرتره!!!

 

حرف دل ۵- امسال برام متفاوت ترازسال های پیش بودوپراز اتفاق های تصادفی!!!پراز جرئت هایی که نمی دونم آدمی مثل من ازکجاپیداکرده بود!!!

 

حرف دل ۶- امسال براتون چطوربود؟؟؟

 

[ پنجشنبه 18 اسفند1390 ] [ 10:13 AM ] [ صبا ] [ ]